TEENS (13-18 anys)

Els grups són homogenis per nivell i per edat.

Tots els alumnes fan un test gratuït a l'acadèmia amb l'objectiu de trobar el grup adequat per a l'alumne.

Utilitzem llibres de text de l'editorial Cambridge i preparem els alumnes per als exàmens oficials Flyers, PET, FCE i CAE.

Els alumnes tenen deures cada dia, un examen mensual per veure si han assimilat el contingut de la unitat i fem un examen de prova (MOK exam) gratuït a l'Acadèmia per assegurar-nos que els alumnes estan preparats per fer l'examen oficial.

Grups:

  • 2 cops per setmana: 2x 1h15
  • 2 cops per setmana: 2 x 1h30
  • Grups de 5 a 9 alumnes/classe