ADULTS

Tots els alumnes fan un test gratuït a l'acadèmia amb l'objectiu de trobar el grup adequat per a l'alumne.

Les classes són comunicatives, pràctiques i interactives en un ambient agradable.

Utilitzem llibres de text i els alumnes fan una prova un cop acabada la unitat. A finals de l'any escolar fan un examen final i reben un certificat amb el nivell adquirit segons el marc europeu (A1, A2, B1, B2, C1).

Grups:

  • 2 cops per setmana: 2 x 1h15
  • Grups de 5 a 9 alumnes/classe