ACORDS DE L'ACADÈMIA PÍRAMIDE – ANY ESCOLAR 2021 – 2022

Cubelles / Cunit, junio de 2021

1. L'any escolar 2021-2022 començarà el dia 1 de setembre del 2021 i acabarà el dia 17 de juny del 2022.

2. A Pirámide només es paga matrícula el primer any.

Si la quota mensual està pagada correctament, és a dir, 10 mensualitats pagades abans del dia 16 del mes corrent, no cal tornar a pagar matrícula el següent any escolar. En cas contrari, o en cas que l'alumne decideixi deixar el curs i després vulgui tornar a començar, Pirámide tindrà dret a cobrar una nova matrícula.

3. El preu d'un curs de 1 hora i mitja per setmana = 470 € per any escolar

El preu d'un curs de 2 hores per setmana = 630 € per any escolar

El preu d'un curs de 2 hores i mitja per setmana = 750 € per any escolar

El preu d'un curs de 3 hores per setmana (FCE2 + CAE2) = 850 € per any escolar

Els llibres i els dossiers de lectures complementàries de PET2, FCE2 i CAE2 es paguen per separat.

4. Pagant l'any sencer per avançat (import total pagat abans del 30 de setembre de 2021) es podrà beneficiar d'un descompte del 5% sobre l'import total a pagar (descompte no aplicable pel pagament dels llibres o de la matrícula).

5. L'import del curs a pagar es pot dividir en deu mensualitats, sense cap cost addicional.

La quota mensual serà cobrada per rebut bancari el dia 01 o dia 15 del mes corrent, o l'alumne la pagarà per transferència bancària abans del dia 16 del mes corrent.

En cas de no haver realitzat el pagament abans del darrer dia del mes corrent, s'hi afegiran 5€ en concepte de despeses d'administració.

6. Dos membres de la mateixa família (relació directa) tindran un descompte de 5% a la quota mensual, tres membres de la mateixa família (relació directa) tindran un descompte de 10% a la quota mensual.

Els descomptes només s'aplicaran quan es respecti la data límit de pagament (abans del dia 16 del mes corrent).

El descompte màxim per a família és un 10%.

7. En cas de devolució del rebut bancari, 5€ de despeses bancàries seran afegides a l'import degut. A partir de la tercera devolució durant el mateix any escolar, les despeses bancàries pujaran a 10€ per devolució.

8. Si l'alumne no pot assistir a una classe, és possible recuperar la classe perduda un altre dia, sempre que hi hagi disponibilitat de dia, horari, nivell i plaça lliure. En cap cas es pagarà una part de la mensualitat ni es tornaran els diners.

9. Les baixes es comunicaran personalment a l'oficina de Cubelles abans del 20 de cada mes.

10. Per causar baixa definitiva del curs contractat, cal comunicar la baixa amb un mes d'antelació a la data de pagament del mes en què es causarà la baixa.

11. Després de Setmana Santa, obrirem la reserva del nostre esplai d´estiu. Atès que les places són súper limitades, cal pagar una reserva de 50% del pagament total quan es fa la inscripció.

Si l'alumne no pot venir a l'esplai perquè està malalt, podrà recuperar el dia/es el mateix estiu o el proper. En cap cas no hi haurà devolucions de diners.

12. Demanem als nostres alumnes portar roba adequada per assistir a les classes. No es pot entrar a classe amb tops, pantalons massa curts o roba de platja.

Els telèfons mòbils no estan permesos durant la classe (tant els dels alumnes com els dels professors). Es deixaran en un lloc reservat per a mòbils dins de l'aula. Només es podran fer servir en algunes activitats específiques que necessiten l'ús del telèfon mòbil.

13. Exàmens: Els alumnes que venen 1 dia per setmana tindran un examen cada 2 mesos, els alumnes que venen 2 dies per setmana tindran un examen cada mes.

És obligatori ser-hi present el dia de l'examen.

Els pares tenen l'obligació d'avisar a la secretària Esther si l'alumne no pot fer l'examen mensual.

Si l'alumne no pot assistir-hi per raó de malaltia ho haurà de fer durant la mateixa setmana divendres a la tarda o dissabte al matí. En qualsevol altre cas, l'alumne tindrà la nota mitjana de la classe per a l'examen mensual.

Aquesta excepció només es podrà aplicar un cop en un any escolar.

No és possible fer una recuperació de l'examen mensual durant la classe següent perquè en aquest cas l'alumne perdria una altra classe més.

14. La nota mitjana entre els exàmens mensuals i l'examen final haurà de ser un 70% (segons la nota mínima de la Universitat de Cambridge) per aprovar l'any escolar i seguir amb el nivell següent.

15. Els alumnes que venen 2 cops per setmana a Pirámide, rebran mensualment un informe digital a la nostra pàgina web. Els alumnes que venen un dia a la setmana rebran l'informe digital cada 2 mesos.

El primer informe es publicarà a finals doctubre.

Els petits (P3, P4 iP5) rebran un informe en format digital 3 cops per any, per Nadal, per Setmana Santa i al final del curs.

16. Organitzem 1 reunió de pares al gener a la qual us convidem personalment. Hi haurà la possibilitat de parlar amb la professora del fill/a. És molt important que tots els pares participin en aquesta reunió. Es podrà reservar aquesta reunió a través de la pàgina web amb la contrasenya personal a finals de desembre.

17. Per evitar escurçar la durada de les classes, es prega no parlar amb els professors abans o després de la classe sense cita prèvia. Si, per qualsevol raó, desitgessin tenir una reunió personal amb el professor o la directora, si us plau concertar cita a la nostra secretària, Carrer Estació 22 a Cubelles (tel. 93 895 00 50).

18. En cas que un professor estigui de baixa, l'acadèmia proporcionarà a un professor substitut o un altre professor de Pirámide, sempre que hi hagi disponibilitat d'un professor adequat per fer aquesta substitució. En cas contrari, els alumnes hauran de fer la classe juntament amb un altre grup del seu mateix nivell. Atès que una baixa és una força major, Pirámide mai no tornarà diners.

19. Els grups a Pirámide tenen un mínim de 6 i un màxim de 9 alumnes per classe (10 a les classes de P3,4,5).

Es podran ajuntar o separar grups del mateix nivell per millorar l'aprenentatge sempre que no se superi la quantitat d'alumnes per classe.

20. A l'acadèmia Pirámide el bon comportament és indispensable.

Treballem amb premis i amb les antenes que reflecteixen com es comporta l'alumne.

Una careta amb 2 antenes representa un comportament excel·lent, 1 antena indica un bon comportament, mentres que 0 antenes volen dir que l'alumne no s'ha comportat bé o que s'ha oblidat fer els seus deures.

A l'àrea personal de la nostra pàgina web es pot veure la quantitat d'antenes que el vostre fill/a ha acumulat fins al moment de la consulta.

21. Per raons d'higiene no permetem menjar, begudes, ni dolços dins les nostres aules.

Es pot menjar el berenar al pati / jardí exclusivament, abans d'entrar a classe.

22. D'acord amb la legislació vigent, no està permès fumar a les instal·lacions de l'acadèmia ni a la porta de la mateixa.

23. Les zones tancades del pati i del jardí estan reservades pels alumnes de Pirámide.

Els pares i els nens que no són alumnes de Pirámide esperaran fora d'aquesta zona.

24. Els nens es podran lliurar o recollir amb un màxim de 10 minuts abans o després de la classe. No tenim servei de guarderia a Pirámide.

25. Es regalarà un maletí de l´acadèmia Pirámide amb cada pagament d´una nova matrícula. Podeu utilitzar-lo per venir a classe, però no és obligatori. Només volem evitar que les classes s'omplin de motxilles grans.

26. Els alumnes menors de 12 anys no poden anar sols a casa sense autorització escrita dels pares.

Cal activar aquesta autorització a la seva àrea personal de la nostra web.

27. Si Pirámide fa alguna foto durant les activitats amb els alumnes, aquestes podran ser publicades a la pàgina web o a les xarxes socials de l'acadèmia. Si els pares no estan d'acord amb la publicació de fotos, han d'informar a secretaria.

28. No es tolerarà cap manca de respecte envers els altres alumnes, envers el professor o envers Pirámide.

Si l'alumne no es comporta segons les normes de l'acadèmia, tenim l'obligació d'avisar els pares i, si cal, s'expulsarà l'alumne del centre.

29. Si algun alumne requereix atenció especial (TDA, dislèxia, al·lèrgies, diabetis, etc.), els pares ho hauran de notificar a secretaria.

30. En el moment que puguem tornar a la normalitat amb classes presencials de 9 alumnes per classe, ja no serà possible fer les classes en línia (excepte casos d'immobilitat justificada).

El compliment d‟aquests acords ens ajudarà a oferir un ensenyament de qualitat basat en una bona educació amb un equilibri entre disciplina i diversió i amb l'objectiu d'aprendre anglès de la millor manera possible.

Moltes gràcies per la confiança en la nostra Acadèmia Pirámide.

Eva Trappeniers

Directora Acadèmia Pirámide